Poczytaj !!!

:

Cytat: „Jeśli ogół eliminacji i tak nie prowadzi do poprawy
stanu zdrowia, a jest jedynie działaniem mającym na celu obniżenie
poziomu glukozy przez eliminacje – to ja twierdzę, że w takim
razie nie ma diety cukrzycowej, bo ona nie przynosi realnej zmiany
i poprawy na długi czas. W prawidłowym postępowaniu, nawet gdy
choroby będzie trwało 3 lata (brzmi przerażająco, ale bywają i takie),
to i tak oznacza -naście czy -dziesiąt lat po, w normalnych warunkach,
bez obaw o pogorszenie stanu zdrowia. Gdyby każdy zdiagnozowany
przechodził od razu na prawidłowe postępowanie poprowadzone
od początku do końca, bez mylnych założeń i ułatwień – wówczas
glukometry byłyby urządzeniami potrzebnymi tylko na początku
choroby. Później okazałoby się, że diabetycy typu 2 są najtańszą grupą
chorych na świecie – bo raz, że nie potrzebują leczenia (skoro
glukozy są w normie), a dwa, że pozostałe powikłania zdrowotne
wynikające z otyłości nigdy by u nich nie wystąpiły.

Brzmi jak marzenie, ale jest to bardzo realne. Ja w to wierzę, gdyż
wiem, ile razy udało się takie postępowania poprowadzić do końca
z wielkim sukcesem.”

 

Zapraszam do książki, która zmieni Twoje podejście!

 

 

 

 

Showing all 2 results